برچسب: محدودیت خروجی api

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

اعمال محدودیت برای خروجی API

اعمال محدودیت (limit) بر روی فیلد های خروجی API در این مقاله قصد داریم در مورد اعمال محدودیت برای خروجی API توضیح دهیم. همان طور که گفته شد برای آن که کاربران بتوانند به یک یا چند منبع دسترسی پیدا نمایند باید در خواستی را با متد GET به سرویسشما ارسال نمایند. در پاسخ به