برچسب: مطالب علمی وب سرویس

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

کاربردهای API در بخش بانکداری

نقش API در بانکداری در این مطلب در مورد موضوع کاربردهای API در بخش بانکداری توضیح خواهیم داد مدت زمانی زیادی طول کشید تا مؤسسات مالی به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مالی استفاده از API های بانکی پی ببرند ولی اخیراً مؤسسات مالی دست‌به‌کار شده و چندین بانک پروژه‌هایی را در این حوزه در دستور کار