برچسب: نقش action در rest

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

URL ها و action ها در REST

نقش URL و Action در وب سرویس REST در این مطلب قصد داریم در مورد URL ها و action ها در REST توضیح دهیم. شاید به توان گفت یکی از کلیدی ترین اصول طراحی سرویس های مبتنی بر REST جداسازی و طراحی API در قالب منابع منطقی متفاوت است. در واقع تمام هدف RESTاین است