برچسب: استاندارد بر مبنای xml

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

فایل XML چیست

(XML(eXtensible Markup Language XML یک تکنولوژی است که به شکل گسترده از آن پشتیبانی می شود، همچنین فایل XMLبه صورت Open است به این معنی که تعلق به شرکت خاصی ندارد. اولین بار در کنسرسیوم WWW یا W٣C در سال ١٩٩۶ برای ساده کردن انتقال دیتا ایجاد شده است با گسترده شدن استفاده از وب

استاندارد

WSDL چیست؟

WSDL چیست؟ WSDL یا Web Services Description Language : WSDLیک استاندارد بر مبنای XML است . به علاوه وب سرویس ها قابل شناسایی هستند به این معنی که یرنامه نویس می تواند به دنبال وب سرویس مورد علاقه در دایرکتوری هایی مثل UDDI یا Universal Description , Discovery and Integration جستجو کند . UDDI یکی