برچسب: استاندارد WSDL

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

مفاهیم وب سرویس

مفاهیم وب سرویس شاید شما هم در زمان استفاده از وب سرویس مفاهیمی را شنیده باشید که برایتان آشنا نباشد. انتخاب وب سرویس ها بر اساس نوع کارایی و شرایط تصویب شده برای پیاده سازی یک نرم افزار و یا سیستم مشخص میشود.در این مقاله با برخی مفاهیم وب سرویس آشنا میشویم. استاندارهای وب سرویس

استاندارد

استاندارد WSDL

(WSDL(Web Services Description Language استاندارد دیگری که نقش اساسی در وب سرویس بازی می کند استاندارد WSDL است. همانطور که قبلا ً اشاره کردیم یکی از خواص وب سرویس ها توصیف خود آنهاست به این معنی که وب سرویس دارای اطلاعاتی است که نحوه استفاده از آن را توضیح می دهد. این توضیحات در WSDL