برچسب: لیست api های اندروید

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

معرفی API های اندروید

وب سرویس های اندروید در این مطلب قصد داریم در مورد معرفی API های اندروید توضیح دهیم. به طور کلی Platform level شماره ای است که در کنار هر یک از نام دسرها در نسخه های مختلف android مورد استفاده قرار می گیرد و API level عددی است مربوط به ای پی آیمورد استفاده قرار گرفته