برچسب: مفاهیم وب سرویس

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

مفاهیم وب سرویس

مفاهیم وب سرویس شاید شما هم در زمان استفاده از وب سرویس مفاهیمی را شنیده باشید که برایتان آشنا نباشد. انتخاب وب سرویس ها بر اساس نوع کارایی و شرایط تصویب شده برای پیاده سازی یک نرم افزار و یا سیستم مشخص میشود.در این مقاله با برخی مفاهیم وب سرویس آشنا میشویم. استاندارهای وب سرویس