برچسب: مختصر وب سرویس

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

نگاهی به وب سرویس ها

نگاهی به وب سرویس ها در این مقاله نگاهی اجمالی به وب سرویس ها داریم مقدمه فن آوری اطلاعات، نحوه ی تعامل و فرآیندهای سنتی را در سراسر جهان تغییر داده است. امروزه، فن آوری به سرعت درحال تغییر و پویایی بوده و وب سرویس ها به منظور بهبود و کارآمد کردن ارتباطات گسترش یافته