برچسب: api level چیست

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

Api Level های اندروید

Api Level های اندروید در این مطلب میخواهیم در مورد Api Level های اندروید توضیح دهیم. Android Api Level هر گوشی اندرویدی دقیقا یک api level را پشتیبانی می کند. این api level در هر پلتفرم اندرویدی به صورت یکتا تضمین و مشخص شده است . api level دقیقا کتابخانه هایی را که برنامه شما