برچسب: الگوریتم

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

api استخراج عبارات کلیدی

  • - -
  • شهریور ۱۳, ۱۳۹۸

در مقاله قبل در مورد api شباهت‌سنج متن صحبت کردیم در این مقاله در مورد api استخراج عبارات کلیدی توضیح میدهیم. تعریف مسئله در این مسئله، هدف مشخص کردن عبارات مهم و موضوعی متن به صورت خودکار است. در بسیاری از سایت های خبری این عبارات در قسمت انتهایی خبر در یک بخش جداگانه، آورده