برچسب: وب سرویس ارسال پپیامک

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

وب سرویس ارسال پیامک

وب سرویس ارسال پیامک در این مطلب قصد داریم در مورد وب سرویس ارسال پیامک توضیح دهیم به شکل ساده یک وب سرویس از طریق وب اعمالی را انجام می دهد (توابع یا سابروتین ها ) و نتایج را به برنامه دیگری می فرستد . این یعنی برنامه ای در یک کامپیوتر در حال اجراست