برچسب: وب سرویس شهرداری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

وب سرویس صدور قبض عوارض نوسازی

API صدور قبض عوارض نوسازی در مقاله قبل در مورد وب سرویس صدور قبض پسماند نوسازی و وب سرویس صدور قبض عوارض کسبی توضیح دادیم در این مقاله قصد داریم یکی دیگر از وب سرویس های شهرداری به نام وب سرویس صدور قبض عوارض نوسازی را توضیح دهیم. این API بر اساس اطلاعات ملک جزئیات

استاندارد

وب سرویس صدور قبض عوارض کسبی

API صدور قبض عوارض کسبی در مقاله قبل در مورد وب سرویس صدور قبض پسماند نوسازی توضیح دادیم در این مقاله قصد معرفی وب سرویس صدور قبض عوارض کسبی را داریم. این API بر اساس اطلاعات ملک صنفی، اطلاعات آخرین قبض عوارض کسب و پیشه را برای ملک صنفی نمایش می دهد. لیست پارامترها ورودی