برچسب: وب سرویس نوسازی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

وب سرویس صدور قبض عوارض نوسازی

API صدور قبض عوارض نوسازی در مقاله قبل در مورد وب سرویس صدور قبض پسماند نوسازی و وب سرویس صدور قبض عوارض کسبی توضیح دادیم در این مقاله قصد داریم یکی دیگر از وب سرویس های شهرداری به نام وب سرویس صدور قبض عوارض نوسازی را توضیح دهیم. این API بر اساس اطلاعات ملک جزئیات