برچسب: api نوبت

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

معرفی وب سرویس نوبت دهی

معرفی API نوبت دهی در این مقاله در مورد معرفی وب سرویس نوبت دهی توضیح خواهیم داد. نحوه استفاده از API سامانه نوبت دهی آسا سامانه نوبت دهی آسا این امکان را برای توسعه دهندگان فراهم نموده است تا از طریق API های REST مبتنی بر HTTP بتوانند ارتباط بین نرم افزارهای خود و سامانه