برچسب: map

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

مستنداتAPI در مپ (map)

  • - -
  • مرداد ۳۱, ۱۳۹۸

در مطالب قبل در مورد وب سرویس نقشه مپ و ویژگی های وب سرویس نقشه مپ توضیح دادیم در این مطلب در مورد مستنداتAPI در مپ (map) توضیح میدهیم . APIنقشه فارسی API نقشه فارسی زیربنای اصلی نمایش نقشه است که هر چند امکان نمایش نقشه به صورت ابزارهای از پیش آماده در SDK‌های مپ

استاندارد

ویژگی های وب سرویس نقشه مپ

  • - -
  • مرداد ۳۱, ۱۳۹۸

زیرساخت قدرتمند نقشه فارسی در مطلب قبل در مورد وب سرویس نقشه مپ توضیح دادیم در این مطلب در مورد ویژگی های وب سرویس نقشه مپ توضیح میدهیم . زیرساخت نقشه مپ نتیجه ۲۰ سال فعالیت در حوزه GIS است(ویژگی های وب سرویس نقشه مپ). ما با درنظر گرفتن نیازهای محلی کسب و کارهای مکان