ارتباط وب سرویس ها با سایر تکنولوژی ها

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
وب سرویس اصل یک تکنولوژی یکپارچه سازی است. لیکن خود مستقل از شکل می باشد. تکنولوژی اجزا برای وب سرویس ها در رابطه با XML تعریف یم شود

ارتباط وب سرویس ها با سایر تکنولوژی ها

(ارتباط وب سرویس ها با سایر تکنولوژی ها)وب سرویس اصل یک تکنولوژی یکپارچه سازی است. لیکن خود مستقل از شکل می باشد. تکنولوژی اجزا برای وب سرویس ها در رابطه با XML تعریف یم شود. بنابراین چون XML خود مستقل از زبان برنامه نویسی است، وب سرویس ها نیز چنین هستند. وب سرویس ها می توانند با برخی زبانهای برنامه نویسی چون Java ،Python ،Perl# ،C و Basic Visualتولید شوند .
منشاء وب سرویس ها به تلاش برای یافتن راههایی بهتر، جهت معماری اینترنت و نرم افزارهای کاربردی تحت وب است تابتوانند با یکدیگر بهتر ارتباط و عمل متقابل داشته باشند. بنابراین، بیشتر وب سرویس های امروزه برپایه برنامه هایی بنا شده اند که در محیط های سرور کاربردی مانند WebSphere) متعلق به IBM (و Apache کار می کنند. ابزارهایی نیز برای وب سرویس ها در چنین محیط هایی طراحی شده اند، گرچه کاملاً ضروری نمی باشند.

چگونه می توان از وب سرویس ها در یک برنامه کاربردی استفاده کرد؟

راههای متعددی برای اندیشیدن درباره وب سرویس ها در زمان طراحی برنامه های کاربردی وجود دارد . در اصلی ترین سطح،وب سرویس ها یک خانواده از پروتکل های ارتباطی پیشرفته هستند که به برنامه های کاربردی امکان گفتگو با یکدیگر رامیدهند. این سطح در طی سالهای اخیر پیشرفت خوبی داشته است و امروزه ابزار متعددی وجود دارند که به نرم افزارنویسان امکان می دهند وب سرویس های محاوره ای و برنامه های کاربردی پیچیده بسازند. همچنین این سطح با عمل متقابل یک به یک بین سرویس ها و یا تعداد معدودی از سرویس ها با هم مشخص می شود.لیکن، قدرت اصلی وب سرویس ها در معماری خدمات مدار (SOA (آن قرار دارد. معماری خدمات مدار سیستمی کلی ازخدمات را توصیف می نماید که بطور پویا به جستجوی یکدیگر پرداخته، با همکاری هم برخی کارها را انجام داده و به روشهای متعددی با هم ترکیب می شوند. این سطح با استفاده از تکنولوژی هایی در جهت فراهم آوردن امکان ارتباطات توزیعی خدمات،که یک شبکه توزیعی مشترک برای همکاری سرویس ها با 22 مشخص می شود. مثالی در این رابطه عبارت است از ESBیکدیگر است.
و سرانجام در بالاترین سطح، بایستی به SOA و بسیاری از خدمات اجزاء نرم افزاری
بعنوان اجزای سازنده ای نگریست که 23می توانند سرهم شده و یک برنامه کاربردی کامل را بسازند . در اینجا دیگر نیازی نیست که هر چیزی را با برنامه نویسی خط به خط ایجاد کنیم. با بررسی واسطه های متصل بهم، می توانیم بدون نوشتن کد برنامه های کاربردی کامل بسازیم . اجزای سازنده می توانند در یک عملیات گردش کار که معرف چگونگی عمل نرم افزار است، بهم متصل شوند و از سایر ابزارها می توان برای نظارت بر کارایی گردش کار در هر سرویس یا گروه سرویس ها استفاده کرد . در این سطح، برنامه نویسان روشهای
سنتی برنامه نویسی را بکناری نهاده و در یک معماری مدل گرا کار می کنند که به آنها کمک می کند برنامه های کاربردی دقیق تری طراحی کنند. سپس این طراحی در یک سیستم توزیعی مانند ESB اجرا می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *