مقدمه کوتاهی بر وب سرویس ها

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
راهنمای وب سرویس تبدیل گفتار به نوشتار

مقدمه کوتاهی بر وب سرویس ها توضیح :وب سرویس یک تکنولوژی است که امکان می دهد نرم افزارهای کاربردی، مستقل از نوع سیستم عامل و زبان برنامه نویسی است که مجموعه ای از عملیات را تعریف می نماید، 1 با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. یک وب سرویس، واسطه ای نرم افزاری مورد دسترسی قرار گیرند. این واسطه نرمافزاری، 2 که می توانند بر روی یک شبکه و از طریق پیام رسانی استاندارد شده XML
از پروتکل هایی بر مبنای زبان XML استفاده می کند تا عملیاتی را برای اجرا و یا داده هایی را برای تبادل با یک وب سرویس دیگر تعریف کند. گروهی از وب سرویس ها که به این شیوه با هم عمل متقابل دارند، یک برنامه کاربردی وب سرویس را در معماری خدمات مدار(SOA )تعریف می نماید .

در بیشتر سیستم عاملهایی که قبل از وب سرویس ها مورد استفاده قرارمی گرفتند، وقتی یک نرم افزار کاربردی با شبکه راه دوری ارتباط برقرار می کرد، مجبور بود تماماً از پارامترهای درخواستی آن شبکه تبعیت کند  اغلب واسطۀ ثابتی با انعطاف پذیری و انطباق اندک نسبت به نیازها یا محیط های متغیر وجود داشت.

فواید تجاری وب سرویسها را بشرح زیر می توان خلاصه کرد:

• استقلال از پلاتفورم
• خودکارسازی فرایندهای کاری
• یکپارچه سازی برنامه های کاربردی تجاری (EAI(
• یکپارچه سازی business-to-business از نقطه نظر تبادل داده ها
• دستیابی بهتر به توابع کاری
• آزادی انتخاب در انتخاب بهترین تکنولوژی سیستم عامل در هر وضعیت
• استقلال از مکان و ادوات

مرور سریع بر وب سرویس ها

وب سرویس ها فراخوانی اشیاء و یا نرم افزارهای کاربردی را در محیط های گوناگون آسانتر می سازند و یک تکامل تطبیقی در
و CORBA 8 ، DCOM 7 بحساب می روند. روشهای دیگر عبارتند از EJB 6 محاسبات توزیع شده
در مقایسه با این تکنولوژی ها، وب سرویس دارای سادگی و کارایی قابل توجهی است.
دو رویکرد اصلی به وب سرویس ها عبارتند از وب سرویس های NET .و وب سرویس های Java .از آنجایی که وب سرویس ها مستقل از پلاتفورم هستند، این دو نوع میتوانند بدون اشکال با یکدیگر به تبادل داده ها بپردازند . البته تکامل وب سرویس ها در ابتدای راه خود قرار دارد و هنوز امکان برقراری ارتباط با استقلال کامل از نوع پلاتفورم وجود ندارد (بعنوان مثال امکان فراخوانی یک جدول داده های اوراکل متعلق به یک نرم افزار کاربردی تحت لینوکس، توسط یک ماکرو Excel درویندوز هنوز وجود ندارد).مطالعه بیشتر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *