نمونه کد وب سرویس نرخ ارز

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

نمونه کد API نرخ ارز

در مقاله قبل در مورد معرفی وب سرویس نرخ ارز صحبت کردیم در این مقاله در مورد نمونه کد وب سرویس نرخ ارز صحبت خواهیم کرد

وب سرویس اعلام نرخ ارز :

http://api.backino.net/nerkhapi/api/YOUR_API_CODE/currency/

وب سرویس اعلام نرخ سکه و طلا:

http://api.backino.net/nerkhapi/api/YOUR_API_CODE/gold/

وب سرویس اعلام نرخ ارز (فعالسازی فیلتر) :

http://api.backino.net/nerkhapi/api/YOUR_API_CODE/currency/?filter=USD

نمونه کد PHP دریافت نرخ از وب سرویس :

$api_code=’YOUR_API_CODE’;
$type=’currency’; // currency OR gold

function get_price($api_code,$type){
$url=’http://api.backino.net/nerkhapi/api/’.$api_code.’/’.$type.’/’;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$prices=json_decode($data, True);
return $prices; // Array
}

print_r(get_price($api_code,$type));

نمونه اعلام نرخ سکه و طلا در فرمت JSON :

http://api.backino.net/nerkhapi/api/YOUR_API_CODE/gold/

{
“data”: {
“message”: “Success”,
“status”: 200,
“prices”: {
“gerami”: {
“min”: “2660000”,
“max”: “2660000”,
“current”: “2660000”
},
“rob”: {
“min”: “3997000”,
“max”: “3997000”,
“current”: “3997000”
},
“nim”: {
“min”: “7010000”,
“max”: “7010000”,
“current”: “7010000”
},
“sekee_emami”: {
“min”: “14092000”,
“max”: “14200000”,
“current”: “14200000”
},
“seke_bahar”: {
“min”: “13590000”,
“max”: “13640000”,
“current”: “13640000”
},
“geram24”: {
“min”: “1709310”,
“max”: “1715460”,
“current”: “1715460”
},
“geram18”: {
“min”: “1281990”,
“max”: “1286610”,
“current”: “1286610”
},
“mesghal”: {
“min”: “5553000”,
“max”: “5573000”,
“current”: “5573000”
},
“ons”: {
“min”: “1248”,
“max”: “1250”,
“current”: “1248”
}
}
}
}

در این مقاله در مورد نمونه کد وب سرویس نرخ ارز صحبت کردیم در مقاله بعد در مورد جدول راهنمای استفاده از وب سرویس صحبت خواهیم کرد

منیع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *