نمونه کد وب سرویس کوتاه کننده لینک

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

نمونه کد API کوتاه کننده لینک

در این مقاله قصدا اریم نمونه کد وب سرویس کوتاه کننده لینک را بررسی کنیم.

وب سرویس (Api) مَخلص به صورت REST طراحی شده است و تمام درخواست ها و پاسخ ها به صورت JSON ردوبدل می شود.

برای استفاده از آن فقط نیاز به یک کلید اعتبار سنجی (Authorization) دارید که پس از ثبت نام در پنل کاربری در دسترس شما است.

کلید اعتبار سنجی (Authorization) را پس از عبارت Bearer و یک فاصله در Header تمام درخواست های وبسرویس قرار دهید و مطمئن شوید که دو مقدار Content-Type و Accept نیز در هدر (Header) برابر با application/json باشد.

‘accept: application/json’
‘content-type: application/json’
‘authorization: Bearer xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx’

دسترسی به نسخه ۱ وبسرویس از آدرس زیر امکان پذیر است :

http://api.makhlas.com/v1/

همیشه برای گرفتن اطلاعات ذخیره شده از درخواست نوع GET و برای ایجاد یک داده جدید از POST استفاده می کنیم.

کوتاه کردن لینک

POST http://api.makhlas.com/v1/url

برای کوتاه کردن یک لینک بلند (long_url) تنها به همین مقدار نیاز داریم اما شما می توانید مقدار domain را هم مشخص کنید:

curl -X POST http://api.makhlas.com/v1/url -H ‘accept: application/json’ -H ‘content-type: application/json’ -H ‘authorization: Bearer xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx’ -d ‘{ “long_url”:”https://www.google.com/webhp”, “domain”:”urly.ir” }’

نمونه درخواست (php)

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => “http://api.makhlas.com/v1/url”,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “POST”,
CURLOPT_POSTFIELDS => ‘{“long_url”:”https://www.google.com/webhp”}’,
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
“accept: application/json”,
“authorization: Bearer xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”,
“cache-control: no-cache”,
“content-type: application/json”
),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
echo “cURL Error #:” . $err;
} else {
echo json_decode($response, true);
}

نمونه پاسخ

{
“data”: [
{
“hash”: “xx”,
“title”: “”,
“long_url”: “https://www.google.com/webhp”,
“clicks”: 0,
“created_at”: “2017-08-01 09:07:57”,
“short_url”: “http://urly.ir/xx”,
“key”: “xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”,
“public_stats”: “http://makhlas.com/stats/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”
}
],
“code”: 201,
“success”: true,
“next_page_url”: null
}

در این مقاله  در مورد نمونه کد وب سرویس کوتاه کننده لینک صحبت کردیم در مقاله های بعدی وب سرویس دریافت اطلاعات لینک کوتاه شده را توضیح میدهیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *