وب سرویس دریافت اطلاعات لینک کوتاه شده

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

API دریافت اطلاعات لینک کوتاه شده

در مقاله قبل در مورد نمونه کد وب سرویس کوتاه کننده لینک توضیح دادیم در این مقاله قصد داریم نمونه کد وب سرویس دریافت اطلاعات لینک کوتاه شده را بررسی کنیم.

وب سرویس (Api) مَخلص به صورت REST طراحی شده است و تمام درخواست ها و پاسخ ها به صورت JSON ردوبدل می شود.

برای استفاده از آن فقط نیاز به یک کلید اعتبار سنجی (Authorization) دارید که پس از ثبت نام در پنل کاربری در دسترس شما است.

کلید اعتبار سنجی (Authorization) را پس از عبارت Bearer و یک فاصله در Header تمام درخواست های وبسرویس قرار دهید و مطمئن شوید که دو مقدار Content-Type و Accept نیز در هدر (Header) برابر با application/json باشد.

‘accept: application/json’
‘content-type: application/json’
‘authorization: Bearer xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx’

دسترسی به نسخه ۱ وبسرویس از آدرس زیر امکان پذیر است :

http://api.makhlas.com/v1/

همیشه برای گرفتن اطلاعات ذخیره شده از درخواست نوع GET و برای ایجاد یک داده جدید از POST استفاده می کنیم.

گرفتن اطلاعات لینک کوتاه شده

GET http://api.makhlas.com/v1/url/show/?short_url=http://xx

برای خواندن و یا گرفتن اطلاعات یک لینک کوتاه کافی است آدرس کامل لینک کوتاه را همراه با درخواست ارسال کنیم.

curl -X GET ‘http://api.makhlas.com/v1/url/show/?short_url=http://urly.ir/app’ -H ‘accept: application/json’ -H ‘content-type: application/json’ -H ‘authorization: Bearer xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx’

نمونه درخواست (php)

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => “http://api.makhlas.com/v1/url/show?short_url=http://urly.ir/app”,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”,
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
“accept: application/json”,
“authorization: Bearer xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”,
“cache-control: no-cache”,
“content-type: application/json”
),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
echo “cURL Error #:” . $err;
} else {
echo json_decode($response, true);
}

نمونه پاسخ

{
“data”: [
{
“hash”: “app”,
“title”: “لینک تست”,
“long_url”: “https://www.google.com/webhp”,
“clicks”: 253,
“created_at”: “2017-08-01 09:07:11”,
“short_url”: “http://urly.ir/app”,
“key”: “xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”,
“public_stats”: “http://makhlas.com/stats/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”
}
],
“code”: 200,
“success”: true,
“next_page_url”: null
}

همچنین این امکان وجود دارد که با ارسال مقدار لینک بلند، تمام لینک های کوتاه شده آن را دریافت کنید :

http://api.makhlas.com/v1/url/show?long_url=https://www.google.com/webhp

در این مقاله در مورد نمونه کد وب سرویس دریافت اطلاعات لینک کوتاه شده توضیح دادیم در مقاله بعد در مورد API دریافت اطلاعات تمام لینک های کوتاه در  خدمتتان خواهیم بود

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *