API بازار بورس متد اختیار معامله

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

وب سرویس بازار بورس تهران متد اختیار معامله

در مطالب قبل در مورد معرفی وب سرویس بازار بورس تهران و همچنین لیست متدهای بازار بورس صحبت کردیم در این مطلب در مورد API بازار بورس متد اختیار معامله توضیح میدهیم

دسته بندی متد اختیار معامله

متد اختیار معامله

این متد اطلاعات مربوط به اختیار معامله شرکت‌ها را برمی‌گرداند.

GET : https://v1.db.api.mabnadp.com/option/contracts

فیلترها

فیلد نوع توضیحات
id String
name String
english_name String
short_name String
english_short_name String
trade_symbol String
english_trade_symbol String
exchange.id String
entity.id String در صورت استفاده از این فیلد، entity.meta.type‌ نیز باید مقداردهی شود
entity.meta.type String stock.company
meta.version Int64
meta.state String

بسط دادن

فیلد نوع توضیحات
exchange
entity

مرتب سازی

فیلد نوع توضیحات
id
name
english_name
short_name
english_short_name
trade_symbol
english_trade_symbol
meta.version

فیلدهای خروجی

فیلد نوع توضیحات
id String کد رکورد
name String نام اختیار معامله
english_name String نام انگلیسی اختیار معامله
short_name String نام کوتاه اختیار معامله
english_short_name String نام کوتاه انگلیسی اختیار معامله
trade_symbol String نماد اختیار معامله
english_trade_symbol String نماد انگلیسی اختیار معامله
exchange Exchange بازار معاملاتی
publisher_company Company ناشر
trade_start_date Date تاریخ شروع معامله
trade_end_date Date تاریخ پایان معامله
exercise_date Date تاریخ پذیره‌نویسی
exercise_price Decimal قیمت پذیره‌نویسی
type ContractType نوع
style ContractStyle سبک
entity Entity موجودیت
meta Meta اطلاعات رکورد

خروجی
{
“data”: [
{
“id”: “1”,
“name”: “اختیارف.تبعی صنعتی گل گهر”,
“english_name”: “Gol-E-Gohar-9203”,
“short_name”: “هکگل203”,
“english_short_name”: “GO231”,
“stock”: {
“company”: {
“id”: “536”
}
},
“trade_symbol”: “هکگل203”,
“english_trade_symbol”: “GO231”,
“exchange”: {
“id”: “3”
},
“publisher_company”: {
“id”: “536”
},
“trade_start_date”: “13910606”,
“trade_end_date”: “13920313”,
“exercise_date”: “13920321”,
“exercise_price”: 7000,
“meta”: {
“version”: 438252718,
“state”: “inserted”,
“insert_date_time”: “13930414115808”
}
}
]
}

مثال‌ها
# دریافت اطلاعات اختیار معامله شرکت ایران خودرو
GET https://v1.db.api.mabnadp.com/option/contracts?company.id=164

# دریافت اطلاعات اختیار معامله شرکت ایران خودرو به همراه اطلاعات بازار که سهام شرکت در آن معامله می‌شود
GET https://v1.db.api.mabnadp.com/option/contracts?company.id=164&_expand=exchange

# دریافت اطلاعات اختیار معامله شرکت‌های ایران خودرو و سایپا
GET https://v1.db.api.mabnadp.com/option/contracts?company.id=164,169&company.id_op=in

در این مقاله در مورد API بازار بورس متد اختیار معامله توضیح داده شد برای درسافت مستندات کامل این وب سرویس و متدهای آن از این لینک اقدام نمایید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *