API دریافت اطلاعات تمام لینک های کوتاه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

نمونه کد دریافت اطلاعات تمام لینک های کوتاه

در مطالب قبل در مورد نمونه کد وب سرویس کوتاه کننده لینک و وب سرویس دریافت اطلاعات لینک کوتاه شده توضیح دادیم در این مقاله قصدا اریم نمونه کد API دریافت اطلاعات تمام لینک های کوتاه را بررسی کنیم.

وب سرویس (Api) مَخلص به صورت REST طراحی شده است و تمام درخواست ها و پاسخ ها به صورت JSON ردوبدل می شود.

برای استفاده از آن فقط نیاز به یک کلید اعتبار سنجی (Authorization) دارید که پس از ثبت نام در پنل کاربری در دسترس شما است.

کلید اعتبار سنجی (Authorization) را پس از عبارت Bearer و یک فاصله در Header تمام درخواست های وبسرویس قرار دهید و مطمئن شوید که دو مقدار Content-Type و Accept نیز در هدر (Header) برابر با application/json باشد.

‘accept: application/json’
‘content-type: application/json’
‘authorization: Bearer xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx’

دسترسی به نسخه ۱ وبسرویس از آدرس زیر امکان پذیر است :

http://api.makhlas.com/v1/

همیشه برای گرفتن اطلاعات ذخیره شده از درخواست نوع GET و برای ایجاد یک داده جدید از POST استفاده می کنیم.

گرفتن اطلاعات تمام لینک های کوتاه شده

GET http://api.makhlas.com/v1/url

برای خواندن و یا گرفتن اطلاعات همه لینک های کوتاه درخواست را به صورت زیر ارسال میکنیم.

curl -X GET ‘http://api.makhlas.com/v1/url’ -H ‘accept: application/json’ -H ‘content-type: application/json’ -H ‘authorization: Bearer xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx’

نمونه درخواست (php)

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => “http://api.makhlas.com/v1/url”,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”,
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
“accept: application/json”,
“authorization: Bearer xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”,
“cache-control: no-cache”,
“content-type: application/json”
),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
echo “cURL Error #:” . $err;
} else {
echo json_decode($response, true);
}

نمونه پاسخ

{
“data”: [
{
“hash”: “app”,
“title”: “تست وبسرویس”,
“long_url”: “https://www.google.com/webhp”,
“clicks”: 250,
“created_at”: “2017-08-01 11:07:57”,
“short_url”: “http://urly.ir/app”,
“key”: “xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”,
“public_stats”: “http://makhlas.com/stats/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”
},
{
“hash”: “xx”,
“title”: null,
“long_url”: “http://makhlas.com/about”,
“clicks”: 0,
“created_at”: “2017-08-01 09:30:59”,
“short_url”: “http://urly.ir/xx”,
“key”: “xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”,
“public_stats”: “http://makhlas.com/stats/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”
}
],
“code”: 200,
“success”: true,
“next_page_url”: “http://api.makhlas.com/v1/url?page=2”
}

پاسخ به صورت صفحه بندی (Paginated) بازگردانده می شود و در صورتی که صفحه بعد دارای اطلاعات باشد مقدار next_page_url در هر یک از درخواست ها برگردانده می شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *